Subversion Repositories skolelinux

Rev

Show changed files | Directory listing | RSS feed

Filtering Options

Rev Age Author Path Log message Diff
71742 11d 15h pere /trunk/www/www.skolelinux.no/ Change redirect.  
71741 175d 08h huftis /trunk/www/i18n.skolelinux.no/ Regenerert PDF-versjon av retningslinjene  
71740 175d 09h huftis /trunk/www/i18n.skolelinux.no/ Retta liten bøyingsfeil  
71739 186d 07h huftis /trunk/www/i18n.skolelinux.no/ omsettingane → omsetjingane  
71738 186d 07h huftis /trunk/www/i18n.skolelinux.no/ Retta ein liten skrivefeil  
71737 189d 09h huftis /trunk/www/i18n.skolelinux.no/ Blanda bøying for «å tapa» også.  
71736 242d 07h huftis /trunk/www/i18n.skolelinux.no/nb/ reflowable → ombrekkbar  
71735 251d 09h huftis /trunk/www/i18n.skolelinux.no/nb/ «glyph» → «glyf» (etter mønster av «hieroglyf») i staden for «glyff».  
71734 561d 07h huftis /trunk/www/i18n.skolelinux.no/nb/ Endra referanse til OpenOffice.org til LibreOffice.  
71733 561d 07h huftis /trunk/www/i18n.skolelinux.no/nb/ Lagt til lenkjer til e-postlistene våre + oppdatert utdatert lenkje til ordbøkene.  
71732 566d 15h huftis /trunk/www/i18n.skolelinux.no/ Venstrejuster kolonneoverskrifter.  
71731 599d 16h pere /trunk/www/www.linuxiskolen.no/slxdebianlabs/annual-reports/ Annual report for 2016 is complete.  
71730 609d 15h pere /trunk/www/www.linuxiskolen.no/slxdebianlabs/annual-reports/ Add draft annual SLX Debian Labs report for 2016.  
71729 633d 11h huftis /trunk/www/i18n.skolelinux.no/nb/ Lagt til og endra nokre fargetermar etter diskusjon på i18n-no.  
71728 880d 07h huftis /trunk/i18n/kde4/summit/ Oppdaterte omsettingsfiler basert på nyaste malfiler.  
71727 880d 07h huftis /trunk/i18n/kde4/summit/se/summit/messages/kdeutils/ Automatisk «søk og byt ut» for vanlige feil og manglar.  
71726 880d 08h huftis /trunk/i18n/kde4/summit/ Automatiske rettingar (flytting/sletting av filer og fiksing av filhovud).  
71725 880d 13h huftis /trunk/i18n/kde4/summit/ Automatiske rettingar (flytting/sletting av filer og fiksing av filhovud).  
71724 893d 07h huftis /trunk/i18n/kde4/summit/nn/summit/messages/ Oppdaterte omsettingsfiler basert på nyaste malfiler.  
71723 893d 07h huftis /trunk/i18n/kde4/summit/ Automatiske rettingar (flytting/sletting av filer og fiksing av filhovud).  

Show All